Previous
Previous Product Image

Madel Winnis Piatti Lime, hypoalergenní prostředek na ruční mytí nádobí, 500 ml

49,00  41,00  včetně DPH
Next

Jar Orange 900 ml

59,00  47,00  včetně DPH
Next Product Image

JAR Pure & Clean 650 ml

54,00  včetně DPH

Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Pure & Clean má čisticí účinky Jaru, ale neobsahuje žádné parfémy ani barviva.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Složení:

15–30 % aniontové povrchově aktivní látky 5–15 % neiontové povrchově aktivní látky Methylisothia­zolinone Phenoxyethanol

Shopping cart

0

No products in the cart.