Previous
Previous Product Image

Cif Perfect Finish Trouba & gril čisticí sprej, rozprašovač, 435 ml

69,00  59,00  včetně DPH
Next

Cif Perfect Finish čistící prostředek na dřevo, 435 ml

69,00  59,00  včetně DPH
Next Product Image

Cif Nerez čisticí sprej na rez a vodní kámen, 435 ml

69,00  59,00  včetně DPH

Cif Nerez čisticí sprej odstraňuje mastnotu, skvrny od vody a ostatní nečistoty a zabezpečuje tak péči o čištěné povrchy. Čištěné povrchy zanechává zářivě lesklé. Stačí nastříkat, setřít a je to hotové! Praktická láhev s  rozprašovačem Vám navíc skvěle padne do ruky!

Návod k použití:
Nastříkejte na povrch. Nechte několik sekund působit. Setřete vlhkou houbičkou a opláchněte. Pro ještě lepší výsledek povrch po opláchnutí vysušte. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k  použití, údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 – dráždivé látky
Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Může vyvolat alergickou reakci.

H290 Může být korozivní pro kovy.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Shopping cart

0

No products in the cart.