Previous
Previous Product Image

Ariel Active Sport 3v1 kapsle na praní, 13 praní

119,00  99,00  včetně DPH
Next

Savo bez chloru prací prášek na barevné, 20 praní, 1,4 kg

179,00  119,00  včetně DPH
Next Product Image

Ariel Allin1 Touch of Lenor Fresh prací tablety 1x14ks

119,00  99,00  včetně DPH

Inovační obal kapslí na praní prádla Ariel se v kontaktu s vodou zcela rozpouští a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn s tou správnou dávkou pracího prostředku. Vaše oblečení bude díky kapslím na praní Ariel 3v1 úžasně vypadat a vonět čistotou. Získá svěží vůni čistoty Touch Of Lenor Fresh po celý den.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek může být škodlivý a způsobit vážná zranění. Kapsle Ariel uchovávejte mimo dosah dětí.

Vlastnosti a výhody

  • Perou, odstraňují skvrny a rozjasňují
  • Výjimečné čisticí účinky v jedné kapsli na praní
  • Dodávají prádlu svěží vůni čistoty Touch Of Lenor Fresh po celý den
  • Snadné použití: není nutné odměřovat a nalévat
  • Získáte skvělé výsledky i v náročných podmínkách
  • Vynikající čisticí účinky i při praní na 30°C
  • Vaše oblečení bude díky kapslím na praní Ariel 3v1 úžasně vypadat a vonět čistotou

Varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmou snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte velkým množstvím vody
  • PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů

Shopping cart

0

No products in the cart.